Jeg vil gerne starte med at rette en tak til alle dem der stöttede foreningen med deres tilstedevärelse under vores Salsa Practica d. 8 August; det var et flot fremmöde, og en flot indsats der absolut gjorde os positivt bemärkede.

Dette efterår kommer Salsaen så for alvor til at väre på tapetet i Östergötland.

Et udpluk fra det der nok skal blive et begivenhedsrigt efterår:

- den 21 August åbner Harry’s i Norrköping med deres tema-aftener med Salsa som de fremover vil holde en gang i måneden.

- Ernesto har overtaget fra Robert Blomgran, og forventes at byde på “Salsa på Globen” som vanligt her i efteråret.

- Vores populäre Salsa practica fortsätter 1 gang om måneden på Globen i Linköping; derudover undersöger vi også muligheden for at starte Salsa practica op i Norrköping også.

- Vi vil i löbet af efteråret arrangere den anden af vores to gratis Salsa workshops; og måske endnu en workshop med en instruktör fra Stockholm eller Danmark.

- Vi arrangerer selvfölgelig, her på lördag, vores Sensommer Salsa fest. Hvis det bliver en success og der ellers er interresse for det, vil vi selvfölgelig også kigge os om efter at arranger noget julesalsa.

Önskar er alla et svingende efterår!

Mvh Michael Akinde