September 2003


Kulturnatten i Norrköping offers lots of Salsa possibilities.

Program for kvällen (ändringer kan forekomme):
18:00 - 20:00 Salsa på Hemgården med workshop av Michael Akinde
20:00 - 21:00 Salsa på Harry’s med workshop av Gunnar Cedersund
22:00 - 23:00 Salsa på Harry’s med workshop av Gunnar Cedersund

I löbet af Sommeren har Helena Bergius fratrådt Salsaförenings styrelse, idet hun har färdiggjort hendes studier og flyttet til Piteå i Nord Sverige.

Vi vil fra Styrelsens side rette en tak til Helena for alt den arbejde hun har gjort for föreningen, ikke mindst under den tid hvor förening blev grundlagt. Vi önsker hende alt muligt held og lykke oppe nordpå, og håber at hun på et tidspunkt vender tilbage til Östergötland.

Linda Strand (fhv. Suppleant) går ind som nyt styrelsesmedlem i henhold til §8 i stadgarne. Linda har väret meget aktiv under foråret i Salsaföreningens arbejde, hvor hun bl.a., stod som arrangör for Salsaförenings sommarfest samt kontaktperson til ABF.

Next Page »