Kulturnatten i Norrköping offers lots of Salsa possibilities.

Program for kvällen (ändringer kan forekomme):
18:00 - 20:00 Salsa på Hemgården med workshop av Michael Akinde
20:00 - 21:00 Salsa på Harry’s med workshop av Gunnar Cedersund
22:00 - 23:00 Salsa på Harry’s med workshop av Gunnar Cedersund