Lars Kalén (arr: Harry’s) säger:
“Tyvärr måste jag meddela att salsan idag (10/20) är inställd….

Vi måste få återkomma om det blir någon fortsättning vid temat salsa i framtiden.. Intresset här i norrköping har visat sig för litet för att det ska vara lönsamt att fortsätta.”