Hej alla medlemmar i östergötlands salsaförening!

Det är dax för föreningens andra årsmöte!

Globenteatern på snickaregatan 2 (där sedvanliga praktikor brukar hållas - IOGT-NTO’s lokal) är bokad den 24/1. Kl 14 är den avsatta tiden för mötets öppnande.

Frågor som bland annat kommer att tas upp på agendan:
—–
Verksamhetsberättelsen
Bokslut
Val av ny styrelse

Medlemsavgiften
Kutym vid praktikor - då det vid ett par tillfällen uttryckts besvikelse över dessa.
Aktivitets mål - refltktera över vad som kan förbättras eller tillkomma.

Se över våra stadgar - eventuell korrektion
—–

Övriga frågor kan mailas till Michael eller Andreas.