Saturday, January 17th, 2004


Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2004. Den foreslåede medlemsavgift före 2004 är 150 kr.

Intäkter

Medlemsavgifter 13,600.00 (80*150 + 20*80)kr
Aktivitetor
Praktikor 2,000.00
Workshops 5,000.00
Räntor 50.00
Övrigt 0.00
Summa intäktar 23,650.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 800.00
Kontorsmaterial 150.00
Webbsida 1,600.00
Aktivitetor
Praktikor 6,000.00
Workshops 8,500.00 (6,900 - instruktör hyr)
Fester 2,500.00
Övrigt 1,000.00
Summa utgifter 20,550.00
Förändringsdifferens 2004 + 3,100.00

*) Innefattar ett belopp som kan komma att betraktas som en skuld (1 175 kr).

Behållning efter avslutat verksamhetsår 2004

Ingående balans för verksamhetsåret 4,859.00
Ingående balans för verksamhetsåret 3,100.00
Summa 7,959.00

Bokslut för Östergötlands Salsaförening verksamhetsåret 2003.

Ingående balans

Aktuella konton
Kasssa 0.00
Postgiro 0.00

Inkomster

Aktiviteter
Medlemsavgifter (92 st) 9,200.00
Praktikor 3,130.00
Workshops 320.00
Fester
Sommarfest 2,780.00
Julfest 240.00
Övrigt 0.00
Gåvor
- Inga gåvor - 0.00
Summa 15,670.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 808.00
Kontorsmaterial 376.50
Webbsida Se skulder*
Aktiviteter
Praktikor 5,400.00
Workshops 1,770.00
Fester
Sommarfest 2,293.00
Julfest 0.00
Årsmöte 163.50
Övrigt 0.00
Summa 10,811.00

*) Detta är en utgift ordföranden i föreningen lagt ut – summa är ämnad att åtgäldas om föreningen anser sig ha råd med den utgiften för verksamhetsåret 2003 (se skulder).

Forändring

Utgifter -10,811.00
Inkomster +15,670.00
Förändringsdifferens för 2003 +4,859.00

Behållning vid årets slut

Ingående balans 0.00
Förändringsdifferensen +4,859.00
Summa 4,859.00

Fördelning över aktuella konton

Kassa 3,440.00
Postgirokonto 1,419.00

Skulder

Utgifter för websida * 1,175.00
Behålnning med hänsyn till skuld: 3,684.00

*) Detta är en utgift ordföranden i föreningen lagt ut – summa är ämnad att åtgäldas om föreningen anser sig ha råd med den utgiften för verksamhetsåret 2003.

Fodringar

- Inga fodringer - 0.00

Linköping den 17 januari 2004 – Andreas Daitey

Föreningens kassör under verksamhetsåret 2003.

Next Page »