January 2005


Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2005. Den foreslåede medlemsavgift före 2005 är 100 kr.

Intäkter

Medlemsavgifter 13,800.00 (130*100 + 10*80)kr
Aktiviteter
Praktikor 3,000.00
Räntor 0.00 (*)
Övrigt 0.00
Summa intäktar 16,800.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 800.00
Kontorsmaterial 150.00 medlemskort
Webbsida 700.00
Aktivitetor
Praktikor 6,000.00 hyror
Workshops + Fester 5,000.00 pengar föreningen kan gå i god för.
Övrigt 1,000.00 oförutsedda utgifter
Summa utgifter 13,650.00
Förändringsdifferens 2005 + 3,150.00

(*) Årsmötet och kommande styrelsen bör överväga åtaganden för att förvalta föreningens medel med hänsyn till ränteintäkter då föreningens likviditet ökat. PG ger ingen ränta.

Behållning efter avslutat verksamhetsår 2005

Ingående balans för verksamhetsåret 12,727.00
Behållningen efter avslutat verksamhetsår 3,150.00
Summa 15,877.00

Östergötlands salsaförening

Årets första händelse kopplad till Östergötlands salsaförening var årsmötet som hölls 24 januari på Globenteatern i Linköping. Efter mötet hölls en salsapractica.

Östergötlands salsaförening har under året 2004 haft 21 practicas. Nio av dessa har varit på Hemgården i Norrköping och tolv på Globenteatern i Linköping. Dessa practicas har lockat fler och fler medlemmar. Instruktören har vanligtvis varit Michael Akinde.

Under året har föreningen hjälpt till att anordna två salsaworkshops. Dessa har i huvudsak skett under ledning av Robert Blomgran, Hanna Julinder och Gunnar Cedersund.

Föreningen har även bedrivit verksamhet på Studenternas Hus i Norrköping två kvällar under året.

Under våren och tidig sommar fick föreningen glädjen att samarbeta med nattklubben Platå i Linköping. Tre salsakvällar anordnades, vilka var mycket lyckade. Tyvärr kunde verksamheten inte fortsätta där, då nattklubben skulle renoveras.

Årets salsasommarfest hölls på nattklubben Harrys i Linköping, där föreningens medlemmar blev erbjudna middag och salsa.

Under hösten arrangerade föreningen en resa till Stockholm och salsaklubben La Isla. Resan skedde i huvudsak under ledning av Gunnar Cedersund.

I december fick föreningen uppleva en av årets största salsahändelser. Predrag och Mirjana Pucar (föreningens medlemmar) anordnade en salsafest med bandet Hatuey på Globenteatern i Linköping. Många salsaälskare gästade Linköping och flera andra salsaföreningar från andra städer i Sverige gästade oss. Östergötlands salsaförening försäkrade arrangörerna genom att täcka eventuella förluster (max 5 000 kr). Kvällen gick med vinst.

Östergötlands salsaförenings verksamhetsår avslutades med den traditionella julfesten som hölls på Globenteater i Linköping.

Linda Strand
Sekreterare

There is unfortunately a problem with the mailing list, which has prevented this e-mail from being sent out.

Please note that the Salsaförenings General Assembly 2005 (Salsaförenings Årsmöte) has been finally booked for Saturday January 29, 2005 at Globen in Linköping, from 17:00 to 20:00.

More details (agenda and budget) will follow before the 29th.

Next Page »