Monday, January 2nd, 2006


Östergötlands Salsaförening planerar årsmötet till söndagen den 22:a januari 2006.

Årsmötet börjar kl 17 och är planerat att hållas fram till kl 19.

Plats: Globen, Snickaregatan 2, Linköping.

Efter mötet är det fri salsa fram till kl 23.

Eftersom det har varit bra uppsluppning samtliga måndagar vi har kört på
L’Orient fram till nu av både gamla och nya dansare - och t.o.m. bättre
och bättre för varje gång - så har vi nu bestämt att testa att köra
varje måndag framöver!

Vi hoppas att detta ska göra att det kommer att bli ännu enklare för
folk att komma ut och dansa, just för att vi kommer att köra varje vecka
(då slipper man kolla upp när det är på hemsidor osv). Vi kommer också
att köra nybörjarundervisning innan varje tillfälle, men som det ser ut
nu kommer vi inte att kunna köra drop-in-kurser på den högre nivån varje
vecka. Om man är intresserad av dessa kurser måste man alltså kolla det
från gång till gång, och info om det kommer att finnas på hemsidan
www.ostgotasalsa.se senast några dagar innan måndagen. Alltså:

What: drop-in courses + party
Where: L’Orient, Drottningg. 18, Linköping
When: MONDAYS - EVERY MONDAY (unless otherwise is notified)
Time: Courses 19-20, party 20-24
NOTE - there will always be a beginners course, but whether there will
be be a more advanced course as well has to be checked on the home page
specifically for each week.

I would finally like to ask all of you to spread the word about this,
tell your friends etc. There has also been made a poster about this, and
it is available at

http://www.fs.isy.liu.se/~gunnar/FilertillAndra/SalsaAffischer/MondaysAutumn05/

Since it simply says Mondays, it is valid for all coming weeks, but
please check once in a while that the posters you put up are still
hanging there….

So - see you on L’Orient on Mondays!

————————————————-

Östergötlands Salsaförening planerar årsmötet till söndagen den 22:a januari
2006.

Åsrmötet börjar kl 17 och är planerat att hållas fram till kl 19.

Efter mötet är det fri salsa fram till kl 23.

Vid mötet kommer ny styrelse att väljas. Föreningens stadgar ligger också på
agendan - där ett förslag rörande styrelsens möjlighet att bruka föreningen
medel till gåvor i form av presenter kommer att avhandlas. Förslag om
tillägg i stadgarna är att styrelsen inte kommer att ha den rätten att
disponera över föreningens medel i sådant syfte.

Agendan:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Justerare

3. Frågan om mötets stdgeenliga utlysning

4. Beslutsmässighet för mötet

5. Verksamhetsberättelse för 2005

6. Kassarapport

7. Revisionsrapport

8. Styrelsens ansvarsfrihet

9. Val av ny styrelse 2006
a. Ordförande
b. Vice ordförande
c. Sekreterare
d. Kassör
e. Suppleant

10. Budget 2006

11. Stadgeändring
- tillägg rörande gåvor utifrån föreningens medel.

12. Övriga fårgor

Varmt Välkomna till föreningens årsmöte 2006!

Bästa Hälsningar Styrelsen

Next Page »