January 2008Salsa Party at L’Orient!

L’Orient is the place for salsa in Linköping, every monday it features drop-in classes and salsa dancing until midnight. Classes start at 19.00 and are taught by varying teachers every week

Drop-in Salsa Classes, 19 - 20 (35:-):

  • Beginners class with Jennifer
  • Intermediate class with Jakob

Non-stop Salsa 20 - 24, 50/60:- (members/non-members)

L’Orient, Drottningg. 18, Linköping. Questions: 013-14 95 95

Welcome!

Det är nu hög tid att anmäla sig till salsakurser för våren. Här kommer ett urval av kurser.

Dansarna:
Nybörjare: Tisdagar 20.15-21.15. 8 ggr. Start 2008-02-19 (595:-). Lärare: Eddie
Fortsättning 1 : Tisdagar 18:30-20.00. 8 ggr. Start 2008-02-26 (495:-). Lärare: Hanna och Jakob
Fortsättning 2: Måndagar 20.15-21.15. 8 ggr. Start 2008-02-18 (595:-) Lärare: Hanna och Eddie

Medborgarskolan
Nybörjare: Onsdagar 18:00-19:30. 12 ggr. (995:-), Lärare: Jennifer U.
Fortsättning: Onsdagar 20.15-21.45 12ggr. (995:-) Lärare: Gunnar C.

Medlemmar i Östgergötlands Salsaförening kallas till Årsmöte 2008.

Tid: 27 Jan 2008, kl 17-20
Plats: Globenteatern, Snickaregatan 2, Linköping

Var med och påverka! Vad vill du att föreningen ska göra 2008?

Dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Frågan om mötets behöriga utlysande
3) Justering av röstlängd
4) Val av mötesordförande och mötessekreterare
5) Val av justeringsmän
6) Fastställande av dagordning
7) Styrelsens verksamhetsberättelse
8) Revisionsberättelse
9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Beslut om medlemsavgift
11) Val av ny styrelse
a) ordförande
b) vice ordförande
c) kassör
d) 2 ledamöter
e) 2 suppleanter
12) Val av revisor samt revisorssuppleant
13) Eventuella förslag och frågor från styrelse och medlemmar
14) Övriga frågor

Den här dagen var tidigare annonserad som salsadag, men planerna har ändrats. Det kommer vara en mix av Flamenco och Salsa. Och det hela börjar med en Flamenco-workshop.

18:00 - Mat för de som vill
19:00 - 20:00 Flamenco Workshop med instruktörer från Spanien
20:00 - 20:20 Uppvisning i Flamenco
20:20 - 22:00 Salsa

150 kr för mat+workshop
100 kr för bara workshop


Salsa Party at L’Orient!

L’Orient is the place for salsa in Linköping, every monday it features drop-in classes and salsa dancing until midnight. Classes start at 19.00 and are taught by varying teachers every week

Drop-in Salsa Classes, 19 - 20 (35:-):

  • Beginners class with Johan
  • Intermediate class with Andreas

Non-stop Salsa 20 - 24, 50/60:- (members/non-members)

L’Orient, Drottningg. 18, Linköping. Questions: 013-14 95 95

Welcome!


Salsa Party at L’Orient!

L’Orient is the place for salsa in Linköping, every monday it features drop-in classes and salsa dancing until midnight. Classes start at 19.00 and are taught by varying teachers every week

Drop-in Salsa Classes, 19 - 20 (35:-):

  • Beginners class with Gunnar
  • Intermediate class with Predrag

Non-stop Salsa 20 - 24, 50/60:- (members/non-members)

L’Orient, Drottningg. 18, Linköping. Questions: 013-14 95 95

Welcome!

Hej alla salsadansare,

Vi har fått en bonusdag på L’Orient. Den 25/1 (fredag) är det salsa från
18-22 hos Sami.

För 100:- så får man inträde, garderob och middag (det finns tre rätter att
välja bland - kyckling, fläsk eller vegetarisk). Ingen kurs den gången. Vill
man inte ha middag kostar det som vanligt (50:- för medlemmar plus garderob
en tia)

Dessutom så har även måndagssalsan kommit igång som vanligt.


Salsa Party at L’Orient!

L’Orient is the place for salsa in Linköping, every monday it features drop-in classes and salsa dancing until midnight. Classes start at 19.00 and are taught by varying teachers every week

Drop-in Salsa Classes, 19 - 20 (35:-):

  • Beginners class with Henrik
  • Intermediate class with Andreas

Non-stop Salsa 20 - 24, 50/60:- (members/non-members)

L’Orient, Drottningg. 18, Linköping. Questions: 013-14 95 95

Welcome!

Medlemmar i Östgergötlands Salsaförening kallas till Årsmöte 2007.

Tid: 27 Jan 2008
Plats: Globenteatern, Snickaregatan 2, Linköping

Mer info kommer snart.

Varmt välkomna,

/ Styrelsen

Next Page »