December 2008Om du känner att du behöver lite latinorytmer för att skaka ner julgröten i mellandagarna så finns tillfället på Palace i Norrköping. Det bjuds Merengue, Cumba och Salsa från liveband.

För mer info klicka på bilden.


Salsa Party at L’Orient!

L’Orient is the place for salsa in Linköping, every monday it features drop-in classes and salsa dancing until midnight. Classes start at 19.00 and are taught by varying teachers every week

Drop-in Salsa Classes, 19 - 20 (35:-):

  • Beginners class with Henrik
  • Intermediate class with Eddie

Non-stop Salsa 20 - 24, 50/60:- (members/non-members)

L’Orient, Drottningg. 18, Linköping. Questions: 013-14 95 95

Welcome!

logo för Studiefrämjandet, ska vara med på i princip alla våra utlysningar!

(short english summary below, note that there is no L’Orient 29/12 or 5/1)

Hej alla dansvänner, salseros y salsaras!

Året börjar gå mot sitt slut, och jag vill därför sammanfatta lite av huvudsakerna som har hänt 2008, och ge lite tankar om vad vi planerar för 2009 och framåt.

2008 har kanske i första hand varit ett år av eftertanke och visions-skapande. Sedan föreningen startade år 2003, så har de ursprungliga målsättningarna (t ex dans 1 ggr/v) uppfyllts och går numera på autopilot; förenings roll har därmed blivit alltmer otydlig. Därför satte vi igång en enkät där vi fick svar från >40 personer vad de tyckte var viktigast att vi satsade på för framtiden. En analys av svaren från enkäten finns här:
www.ostgotasalsa.se/files2/AnalysEnkat_080922.pdf
www.ostgotasalsa.se/files2/Protokoll_VisionsMote.pdf
Den undre länken är till ett protokoll från ett extra-insatt föreningsmöte som vi hade i september för att diskutera just föreningens roll, inklusive skapandet av nya visioner för framtiden. Detta har lett till att vi identifierat följande två huvudpunkter:

I: FLER ALTERNATIV TILL UNDERVISNING, OCKSÅ PÅ HÖGRE NIVÅER
Ett problem i Linköping har varit att det inte funnits några undervisningstillfällen över fortsättning 2, och att många har känt en stagnation i sin egen utveckling därefter, vilket alltför ofta lett till att folk har tröttnat och trappat ner. För att börja råda bot på detta har vi under 2008 tagit följande åtgärder:

- Vi har gjort praktikorna mera renodlade övningstillfällen, med visning av filmer i början av kvällen, där någon kan visa saker han/hon vill belysa även om han/hon inte behärskar dessa själva, och med mera övningsinriktat musik-spelande under resten av kvällen

- Vi har startat studie-cirklar i samarbete med studiefrämjandet. Framförallt finns det nu en öppen studie-cirkel på torsdagar klockan 19.30-21.30 (kontaktperson Gunnar Svärd, gunsv777@hotmail.com), där de hjälper varandra med att studera in klipp och sekvenser från L’Orients måndagskurser, och från andra mera avancerade videos från DVDs, youtube osv.

- Vi har, i tätt samarbete med Dansarna, anordnat en första utgåva av Linköpings salsafestival, som i maj gick av stapeln med 8 instruktörer, 20 workshops och en hela-natten-fest.

- Vi har också anordnat andra workshops, framför allt med världstvåorna Ibbi och Marina (som togs hit av Jakob Bjerkemo) som kom hit i april.

- Vi har åkt upp ett större gäng till de två största svenska festivalerna i Göteborg och Stockholm. Detta har pushats/arrangerats av t ex Jennifer Ullbrand och Predrag Pucar, och i Stockholm så fick vi faktiskt ett hedersomnämndande för att det var så många från Linköping som åkte upp (över 20 st).

VI KOMMER UNDER 2009 ATT ETABLERA OCH BYGGA VIDARE PÅ DESSA FÖRÄNDRINGAR (ännu fler till festivalerna och studie-cirklarna, ännu större Linköpingsfestival osv), men givetvis också fortsätta leta efter nya former för avancerad undervisning. Vi planerar redan nu för att bjuda in fler lärare utifrån, och för redan långtgående dialoger om gästworkshops med Susana Montero (våren) och Luis och Melissa Vasquez (hösten).

————————-

II: FLER RIKTIGA FESTER
Även om våran ursprungliga målsättning om minst ett dans-tillfälle i veckan redan var uppfyllt, så fanns det nästan inga tillfällen till “riktiga fester”, dvs som håller på till långt efter midnatt, och som är på fredagar eller lördagar. Detta kom ut med högsta prioritet i enkäten, och är givetvis också något viktigt att få till, då salsa också är ett alternativ för att ‘gå ut’. Vi har redan experimenterat med följande förändringar:

- I våras arrangerade vi salsa-festivalen som nämns ovan, och den var på Örat - med fest fram till 03. (resorna till salsafestivalerna på andra ställen är ju också ett led i även detta)

- Vi hade sedan två liknande lördags-till-03AM-fester på Örat under hösten (nov 8, dec 6) och har börjat bygga upp en rutin för hur vi kan fördela det motsvarande arbetet i småuppgifter som är lätt att fördela i föreningen. Här har framför allt Sara Mörtberg, men också Jennifer Ullbrand och andra, dragit ett stort och viktigt lass.

- 4:e oktober har vi har haft ett samarrangemang med L’Orient, där vi bjöd in det sjumanna salsabandet Rico Suave, och klarade det ekonomiskt vettigt, mha ett förlusttäckningsbidrag från kommunen

- I Norrköping har Sara Mörtberg och Ann Nordén arrangerat flera arrangemang till midnatt eller längre, t ex med en förstärkt praktika den 1:a november, och med live-bandet Zarandea den 12:e april.

UNDER 2009 KOMMER VI ATT ETABLERA OCH BYGGA VIDARE PÅ DESSA TEMAN. Vi kommer framför allt att satsa på att ha en Örat-fest per månad, och kommer att samarbeta med Dansarna för att bygga upp en web-baserad infrastruktur för att på ett semi-automatiskt sätt fördela arbetet med dessa. Detta är den kanske viktigaste målet med 2009, och kommer att vara till stor hjälp framöver. Vi kommer också att ta upp Harrys-fredagarna igen, och också att börja prata med student-ställen som Nationernas hus och Flamman. Givetvis kommer vi också att ha riktiga fester i samband med ovan nämnda workshops och festivaler. En vision är att sluta 2009 med, i princip, en lyckad fredags/lördags-dans per vecka.

————————-

Dessutom har vi bildat den långsiktiga målsättningen att INOM CA 5 ÅR HA VÅRAN EGEN LOKAL, där vi kan ha fester, kurser och andra aktiviteter i en attraktiv och stimulerande miljö, och närhelst vi har lust med det. För att lyckas med detta måste vi få en stabilitet i ovanstående aktiviteter, och sedan bygga vidare därifrån. 2009 års målsättning i denna riktning är att hitta en realistisk plan för de olika delmål som först måste vara uppfyllda. Detta inkluderar givetvis också saker som BÄTTRE MARKNADSFÖRING, speciellt in i nya outnyttjade kretsar bland studenter och andra (vi inledde detta år med att representera oss på den stora KalasMottagningen). Vi behöver också en allmänt högre nivå av dansande bland gemene man i Linköping. Detta är också saker vi kommer att jobba med 2009.

Sammanfattningsvis skulle man iaf kunna säga att om 2008 har varit ett år av eftertanke och skapande/testande av nya aktiviter och visioner, så kommer 2009 att vara ett år som innebär att vi etablerar oss på denna nya förbättrade nivå - så att vi därifrån kan bygga vidare mot nya höjder :)

Slutligen: det är bara tillsammans som vi kan åstadkomma allt detta. Därför är det viktigt att ni alla känner efter vilka visioner som ni skulle vilja sätta upp för salsan här i Östergötland, så att vi gemensamt kan sätta upp visioner som är inspirerande för oss alla, och så att många känner en lust att vara med och bidra till denna process. Tveka därför inte med att höra av er till mig eller någon annan av de aktiva inom föreningen, och att komma med förslag och tankar!

Abrazos, God Jul och Gott Nytt År
/Gunnar, ordf i Östergötlands salsaförening

——————————————–

This year is about to be over, and I above summarize what has happened 2008, and where we want to go with 2009.

In short we have devoted 2008 to the creation of new visions for ÖSF, and to the testing of these visions. This has included a questionnaire and a special föreningsmöte, which are summarized here
www.ostgotasalsa.se/files2/AnalysEnkat_080922.pdf
www.ostgotasalsa.se/files2/Protokoll_VisionsMote.pdf

The two main topics that have been singled out are:
i) Higher and more versatile education. This we have started to manifest through new and more practice-oriented practicas and study-circles (gunsv777@hotmail.com), through more extensive travels to bigger salsa-festivals, and through arrangements of our own workshops and festivals.
ii) Real parties on Fridays and Saturdays until after midnight. This we have started to manifest through the above mentioned Linköping festival, through subsidies from Linköpings Kommun allowing us to bring salsa bands, and through our own arrangement of parties at Örat.

2009 will be devoted to the establishment of these new directions. In particular we will build up an infrastructure to be able to arrange one party at Örat each month by dividing the associated tasks in small sub-tasks that many can help out with. These two topics, combined with a general increase of spreading of salsa in new groups including students, will allow us to establish a signficantly higher level of salsadancing in Östergötland, which we can use as a platform for further developments towards a truly flourishing salsa-environment.

(short english summary below, note that there is no L’Orient 29/12 or 5/1)

Hej alla dansvänner, salseros y salsaras!

Året börjar gå mot sitt slut, och jag vill därför sammanfatta lite av huvudsakerna som har hänt 2008, och ge lite tankar om vad vi planerar för 2009 och framåt.

2008 har kanske i första hand varit ett år av eftertanke och visions-skapande. Sedan föreningen startade år 2003, så har de ursprungliga målsättningarna (t ex dans 1 ggr/v) uppfyllts och går numera på autopilot; förenings roll har därmed blivit alltmer otydlig. Därför satte vi igång en enkät där vi fick svar från >40 personer vad de tyckte var viktigast att vi satsade på för framtiden. En analys av svaren från enkäten finns här:
www.ostgotasalsa.se/files2/AnalysEnkat_080922.pdf
www.ostgotasalsa.se/files2/Protokoll_VisionsMote.pdf
Den undre länken är till ett protokoll från ett extra-insatt föreningsmöte som vi hade i september för att diskutera just föreningens roll, inklusive skapandet av nya visioner för framtiden. Detta har lett till att vi identifierat följande två huvudpunkter:

I: FLER ALTERNATIV TILL UNDERVISNING, OCKSÅ PÅ HÖGRE NIVÅER
Ett problem i Linköping har varit att det inte funnits några undervisningstillfällen över fortsättning 2, och att många har känt en stagnation i sin egen utveckling därefter, vilket alltför ofta lett till att folk har tröttnat och trappat ner. För att börja råda bot på detta har vi under 2008 tagit följande åtgärder:

- Vi har gjort praktikorna mera renodlade övningstillfällen, med visning av filmer i början av kvällen, där någon kan visa saker han/hon vill belysa även om han/hon inte behärskar dessa själva, och med mera övningsinriktat musik-spelande under resten av kvällen

- Vi har startat studie-cirklar i samarbete med studiefrämjandet. Framförallt finns det nu en öppen studie-cirkel på torsdagar klockan 19.30-21.30 (kontaktperson Gunnar Svärd, gunsv777@hotmail.com), där de hjälper varandra med att studera in klipp och sekvenser från L’Orients måndagskurser, och från andra mera avancerade videos från DVDs, youtube osv.

- Vi har, i tätt samarbete med Dansarna, anordnat en första utgåva av Linköpings salsafestival, som i maj gick av stapeln med 8 instruktörer, 20 workshops och en hela-natten-fest.

- Vi har också anordnat andra workshops, framför allt med världstvåorna Ibbi och Marina (som togs hit av Jakob Bjerkemo) som kom hit i april.

- Vi har åkt upp ett större gäng till de två största svenska festivalerna i Göteborg och Stockholm. Detta har pushats/arrangerats av t ex Jennifer Ullbrand och Predrag Pucar, och i Stockholm så fick vi faktiskt ett hedersomnämndande för att det var så många från Linköping som åkte upp (över 20 st).

VI KOMMER UNDER 2009 ATT ETABLERA OCH BYGGA VIDARE PÅ DESSA FÖRÄNDRINGAR (ännu fler till festivalerna och studie-cirklarna, ännu större Linköpingsfestival osv), men givetvis också fortsätta leta efter nya former för avancerad undervisning. Vi planerar redan nu för att bjuda in fler lärare utifrån, och för redan långtgående dialoger om gästworkshops med Susana Montero (våren) och Luis och Melissa Vasquez (hösten).

————————-

II: FLER RIKTIGA FESTER
Även om våran ursprungliga målsättning om minst ett dans-tillfälle i veckan redan var uppfyllt, så fanns det nästan inga tillfällen till “riktiga fester”, dvs som håller på till långt efter midnatt, och som är på fredagar eller lördagar. Detta kom ut med högsta prioritet i enkäten, och är givetvis också något viktigt att få till, då salsa också är ett alternativ för att ‘gå ut’. Vi har redan experimenterat med följande förändringar:

- I våras arrangerade vi salsa-festivalen som nämns ovan, och den var på Örat - med fest fram till 03. (resorna till salsafestivalerna på andra ställen är ju också ett led i även detta)

- Vi hade sedan två liknande lördags-till-03AM-fester på Örat under hösten (nov 8, dec 6) och har börjat bygga upp en rutin för hur vi kan fördela det motsvarande arbetet i småuppgifter som är lätt att fördela i föreningen. Här har framför allt Sara Mörtberg, men också Jennifer Ullbrand och andra, dragit ett stort och viktigt lass.

- 4:e oktober har vi har haft ett samarrangemang med L’Orient, där vi bjöd in det sjumanna salsabandet Rico Suave, och klarade det ekonomiskt vettigt, mha ett förlusttäckningsbidrag från kommunen

- I Norrköping har Sara Mörtberg och Ann Nordén arrangerat flera arrangemang till midnatt eller längre, t ex med en förstärkt praktika den 1:a november, och med live-bandet Zarandea den 12:e april.

UNDER 2009 KOMMER VI ATT ETABLERA OCH BYGGA VIDARE PÅ DESSA TEMAN. Vi kommer framför allt att satsa på att ha en Örat-fest per månad, och kommer att samarbeta med Dansarna för att bygga upp en web-baserad infrastruktur för att på ett semi-automatiskt sätt fördela arbetet med dessa. Detta är den kanske viktigaste målet med 2009, och kommer att vara till stor hjälp framöver. Vi kommer också att ta upp Harrys-fredagarna igen, och också att börja prata med student-ställen som Nationernas hus och Flamman. Givetvis kommer vi också att ha riktiga fester i samband med ovan nämnda workshops och festivaler. En vision är att sluta 2009 med, i princip, en lyckad fredags/lördags-dans per vecka.

————————-

Dessutom har vi bildat den långsiktiga målsättningen att INOM CA 5 ÅR HA VÅRAN EGEN LOKAL, där vi kan ha fester, kurser och andra aktiviteter i en attraktiv och stimulerande miljö, och närhelst vi har lust med det. För att lyckas med detta måste vi få en stabilitet i ovanstående aktiviteter, och sedan bygga vidare därifrån. 2009 års målsättning i denna riktning är att hitta en realistisk plan för de olika delmål som först måste vara uppfyllda. Detta inkluderar givetvis också saker som BÄTTRE MARKNADSFÖRING, speciellt in i nya outnyttjade kretsar bland studenter och andra (vi inledde detta år med att representera oss på den stora KalasMottagningen). Vi behöver också en allmänt högre nivå av dansande bland gemene man i Linköping. Detta är också saker vi kommer att jobba med 2009.

Sammanfattningsvis skulle man iaf kunna säga att om 2008 har varit ett år av eftertanke och skapande/testande av nya aktiviter och visioner, så kommer 2009 att vara ett år som innebär att vi etablerar oss på denna nya förbättrade nivå - så att vi därifrån kan bygga vidare mot nya höjder :)

Slutligen: det är bara tillsammans som vi kan åstadkomma allt detta. Därför är det viktigt att ni alla känner efter vilka visioner som ni skulle vilja sätta upp för salsan här i Östergötland, så att vi gemensamt kan sätta upp visioner som är inspirerande för oss alla, och så att många känner en lust att vara med och bidra till denna process. Tveka därför inte med att höra av er till mig eller någon annan av de aktiva inom föreningen, och att komma med förslag och tankar!

Abrazos, God Jul och Gott Nytt År
/Gunnar, ordf i Östergötlands salsaförening

——————————————–

This year is about to be over, and I above summarize what has happened 2008, and where we want to go with 2009.

In short we have devoted 2008 to the creation of new visions for ÖSF, and to the testing of these visions. This has included a questionnaire and a special föreningsmöte, which are summarized here
www.ostgotasalsa.se/files2/AnalysEnkat_080922.pdf
www.ostgotasalsa.se/files2/Protokoll_VisionsMote.pdf

The two main topics that have been singled out are:
i) Higher and more versatile education. This we have started to manifest through new and more practice-oriented practicas and study-circles (gunsv777@hotmail.com), through more extensive travels to bigger salsa-festivals, and through arrangements of our own workshops and festivals.
ii) Real parties on Fridays and Saturdays until after midnight. This we have started to manifest through the above mentioned Linköping festival, through subsidies from Linköpings Kommun allowing us to bring salsa bands, and through our own arrangement of parties at Örat.

2009 will be devoted to the establishment of these new directions. In particular we will build up an infrastructure to be able to arrange one party at Örat each month by dividing the associated tasks in small sub-tasks that many can help out with. These two topics, combined with a general increase of spreading of salsa in new groups including students, will allow us to establish a signficantly higher level of salsadancing in Östergötland, which we can use as a platform for further developments towards a truly flourishing salsa-environment.

The practica this Friday is CANCELLED due to the Christmas being just a few days away.

Welcome to Salsa Study Circle at Elsas Hus, Elsa Brännströms Gata 3, every Thursday 19:30 to 21:30.

The Circle is arranged via Studiefrämjandet and is free of charge.

The idea with the circle is to give the opportunity to practice and learn from each other in an environment that is not as intense as on the party dance floor. We will also learn and practice to instruction DVD:s .

At all occasion there will be combinations demonstrated that I or someone else in the group have prepared, but everyone is free to practice their own favorite combinations.

If you are interested please contact Gunnar Svärd at gunsv777@hotmail.com


Salsa Party at L’Orient!

L’Orient is the place for salsa in Linköping, every monday it features drop-in classes and salsa dancing until midnight. Classes start at 19.00 and are taught by varying teachers every week

Drop-in Salsa Classes, 19 - 20 (35:-):

  • Beginners class with Predrag
  • Intermediate class with Gunnar (tur i linjestil)

Non-stop Salsa 20 - 24, 50/60:- (members/non-members)

L’Orient, Drottningg. 18, Linköping. Questions: 013-14 95 95

Welcome!

logo för Studiefrämjandet, ska vara med på i princip alla våra utlysningar!

Welcome to Salsa Study Circle at Elsas Hus, Elsa Brännströms Gata 3, every Thursday 19:30 to 21:30.

The Circle is arranged via Studiefrämjandet and is free of charge.

The idea with the circle is to give the opportunity to practice and learn from each other in an environment that is not as intense as on the party dance floor. We will also learn and practice to instruction DVD:s .

At all occasion there will be combinations demonstrated that I or someone else in the group have prepared, but everyone is free to practice their own favorite combinations.

If you are interested please contact Gunnar Svärd at gunsv777@hotmail.com


Salsa Party at L’Orient!

L’Orient is the place for salsa in Linköping, every monday it features drop-in classes and salsa dancing until midnight. Classes start at 19.00 and are taught by varying teachers every week

Drop-in Salsa Classes, 19 - 20 (35:-):

  • Beginners class with Olle
  • Intermediate class with Eddie

Non-stop Salsa 20 - 24, 50/60:- (members/non-members)

L’Orient, Drottningg. 18, Linköping. Questions: 013-14 95 95

Welcome!

logo för Studiefrämjandet, ska vara med på i princip alla våra utlysningar!

(In english below)

Hej!

Lördag den 6 december går den årliga julfesten för Östergötlands Salsaförening av stapeln med gemensamt julbord (knytkalas) följt av salsafest på kårhuset Örat i Linköping (på sjukhusområdet).

Så kom och fira med oss - alla är hjärtligt välkomna!!

Tid: Lö 6 dec, kl 18.30-03.00 (närmare info längre ner)

Plats: Kårhuset Örat, Lasarettsgatan, sjukhusområdet, Linköping. Närmsta busshållplats är ‘US Maskincentralen’. Karta:
http://www.ostgotasalsa.se/files2/orat.pdf

18.30-19.00 Värma och göra iordning mat (!!)
19.00-21.00 Knytkalas/julbord – föranmälan
21.00-03.00 Salsafest, fri entré för de som deltagit i julbordet, 30 kr i entré för medlemmar i ÖSF, 80kr för icke medlemmar

Sätt gärna upp AFFISCHER!
http://www.ostgotasalsa.se/files2/Julfest2_mini.pdf

Det går även bra att lösa medlemskap för 2009 vid julfesten (100 kronor/år) - man betalar då bara 30kr för kvällens fest samt förmåner under 2009 som gratis practicor, rabatt på LÓrient, rabatt vid Hot Salsa i Stockholm, rabatt vid konserter/workshops m.m.

Ifall någon/några vill hjälpa till med förberedelserna (ställa iordning bord, duka, plocka undan m.m.) får ni gärna höra av er! Alla som hjälper till 1 timme före/under/efter festen får fri entré.

Varje person tar med sig mat för ca 50 kronor och meddelar i samband med anmälan 3 förslag på maträtter man kan tänkas ta med så att alla inte kommer med samma sak. Vi kommer sedan att så fort som möjligt dela ut maträtter så att det blir en per person. Exempel på maträtter (ifall det är något som saknas får ni gärna komma med egna förslag):

Köttbullar
Prinskorv
Ris a la Malta
Varmt vegetariskt
Lax
Omelett
Bröd & Ost
Revbenspjäll
Nötter
Sill & potatis
Kycklinglår
Janssons frestelse
Julgodis
Paj
Julskinka
Äppelmos & senap
Risgrynsgröt

Glögg & mandlar/russin

Rödbetssallad

Anmälan/frågor senast den 4 december till sarmo012@student.liu.se
_____________________________

Time for the Annual ÖSF Christmas Buffet + Salsa party

As our tradition propose, we will have a Christmas Buffet and Salsa dancing on Dec 6, 18.30-03. This is really a great opportunity to meet all salseros and salseras and not only dance salsa! The event takes place at Örat, Linköping. Map: http://www.ostgotasalsa.se/files2/orat.pdf

Everybody is invited, but to participate in the christmas dinner you have to register before Dec 4 by sending an e-mail to sarmo012@student.liu.se. You will be asked to prepare and bring food for about 50 SEK. To ensure we don’t all end up with meatballs and ham only, you will be requested to choose dishes from a list (in swedish above). We meet at 18.30-19.00 (!!) to prepare and then dine from 19 until 21.

Salsa dancing will begin at 21 and the cover charge is 30 SEK for members of ÖSF, dinners have free entry and non members pay 80 kr. No registration needed for the party – just drop in and bring your friends!

As a special promotion, become a member for 2009 at a cost of 100 SEK and get in for 30kr! Member benefits are free practicas, discounts at L’Orient and free cloak room service at Harrys, and more. You are also helping us to provide you with up-to-date information on salsa events in Östergötland.

Merry Christmas and welcome!

Hej!
Nu på lördag 6 dec är julfesten och det finns fortfarande plats kvar. Så hör av dig omgående ifall du inte anmält dig redan! Samma sak gäller ifall du känner andra som inte anmält sig ännu!!

Nedan finns förslag på rätter att ta med om du inte har något eget förslag. De rätter som är markerade med en stjärna (*) kan bli aktuella att dubbleras när fler anmälningar kommer in.

Förslag på rätter…
Julskinka
Kycklinglår
Paj
Lussekatter (hembakta har företräde…)
Dessertost och kex
Clementiner, dadlar
* Janssons frestelse
* Revbenspjäll
* Prinskorv
* Köttbullar

Redan tagna rätter
* Prinskorv – Camilla N
* Köttbullar – Gunnar S
* Janssons frestelse - Karin V
* Revbenspjäll - Mina
* Julgodis (ischoklad) - Niklas H
Julgodis - Vlad
Hirsbiffar (vegetariska) – Naimi
Sill & potatis – Lana
Bröd & Smör/bordsmargarin – Siv
Glögg & mandlar/russin - Sara
Vegetariska vårrullar - Gunnar C
Nötter och nötknäckare – Henrik G
Ris a la’ Malta med saftsås – Lisa Ö
Julost - David L
Lax – Lada
Lax och gravlaxsås - Ted
Rödbetssallad – Daniel P
Äppelmos & Senap - Anna Bergkvist
Omelett - Eddie
Varmt vegetariskt - Ida
Ägghalvor med kaviar - Linda E
Pepparkakor & ädelost + vindruvor - Andreas D

Marian +2 gäster återkommer med matförslag

Från tidigare mail…
Tid: Lö 6 dec, kl 18.30-03.00 (närmare info längre ner)

Plats: Kårhuset Örat, Lasarettsgatan, sjukhusområdet, Linköping. Närmsta busshållplats är ‘US Maskincentralen’.

18.30-19.00 Värma och göra iordning mat (!!)
19.00-21.00 Knytkalas/julbord – föranmälan
21.00-03.00 Salsafest, fri entré för de som deltagit i julbordet, 30 kr i entré för medlemmar i ÖSF, 80kr för icke medlemmar

Det går även bra att lösa medlemskap för 2009 vid julfesten (100 kronor/år) - man betalar då bara 30kr för kvällens fest samt förmåner under 2009 som gratis practicor, rabatt på LÓrient, rabatt vid Hot Salsa i Stockholm, rabatt vid konserter/workshops m.m.

Vi syns på lördag!!
/Sara Mörtberg
Östergötlands Salsaförening

070-288 77 75
sarmo012@student.liu.se

Welcome to Salsa Study Circle at Elsas Hus, Elsa Brännströms Gata 3, every Thursday 19:30 to 21:30.

The Circle is arranged via Studiefrämjandet and is free of charge.

The idea with the circle is to give the opportunity to practice and learn from each other in an environment that is not as intense as on the party dance floor. We will also learn and practice to instruction DVD:s .

At all occasion there will be combinations demonstrated that I or someone else in the group have prepared, but everyone is free to practice their own favorite combinations.

If you are interested please contact Gunnar Svärd at gunsv777@hotmail.com

Hej!
Nu på lördag 6 dec är julfesten och det finns fortfarande plats kvar. Så hör av dig omgående ifall du inte anmält dig redan! Samma sak gäller ifall du känner andra som inte anmält sig ännu!!

Nedan finns förslag på rätter att ta med om du inte har något eget förslag. De rätter som är markerade med en stjärna (*) kan bli aktuella att dubbleras när fler anmälningar kommer in.

Förslag på rätter…
Kycklinglår
Paj
Julskinka
Lussekatter (hembakta har företräde…)
Dessertost och kex
Clementiner, dadlar
* Janssons frestelse
* Revbenspjäll
* Prinskorv
* Köttbullar

Redan tagna rätter
* Prinskorv – Camilla N
* Köttbullar – Gunnar S
* Janssons frestelse - Karin V
* Revbenspjäll - Mina
* Julgodis (ischoklad) - Niklas H
Julgodis - Vlad
Hirsbiffar (vegetariska) – Naimi
Sill & potatis – Lana
Bröd & Smör/bordsmargarin – Siv
Glögg & mandlar/russin - Sara
Vegetariska vårrullar - Gunnar C
Nötter och nötknäckare – Henrik G
Ris a la’ Malta med saftsås – Lisa Ö
Julost - David L
Lax – Lada
Lax och gravlaxsås - Ted
Rödbetssallad – Daniel P
Äppelmos & Senap - Anna Bergkvist
Omelett - Eddie
Varmt vegetariskt - Ida
Ägghalvor med kaviar - Linda E
Pepparkakor & ädelost + vindruvor - Andreas D

Marian +2 gäster återkommer med matförslag

Från tidigare mail…
Tid: Lö 6 dec, kl 18.30-03.00 (närmare info längre ner)

Plats: Kårhuset Örat, Lasarettsgatan, sjukhusområdet, Linköping. Närmsta busshållplats är ‘US Maskincentralen’.

18.30-19.00 Värma och göra iordning mat (!!)
19.00-21.00 Knytkalas/julbord – föranmälan
21.00-03.00 Salsafest, fri entré för de som deltagit i julbordet, 30 kr i entré för medlemmar i ÖSF, 80kr för icke medlemmar

Det går även bra att lösa medlemskap för 2009 vid julfesten (100 kronor/år) - man betalar då bara 30kr för kvällens fest samt förmåner under 2009 som gratis practicor, rabatt på LÓrient, rabatt vid Hot Salsa i Stockholm, rabatt vid konserter/workshops m.m.

Vi syns på lördag!!
/Sara Mörtberg
Östergötlands Salsaförening

070-288 77 75
sarmo012@student.liu.se

Hej!
Nedan finns förslag på rätter att ta med om du inte har något eget förslag. De rätter som är markerade med en stjärna (*) kan bli aktuella att dubbleras när fler anmälningar kommer in.

Förslag på rätter…
* Revbenspjäll
* Prinskorv

Redan tagna rätter
* Prinskorv – Camilla N
* Revbenspjäll – Mina
Köttbullar – Gunnar S
Köttbullar Björn K
Varmt vegetariskt Eva-Lotta K
Julgodis (ischoklad) - Niklas H
Julgodis (arraksbollar) - Vlad
Julgodis - Mohammad
Hirsbiffar (vegetariska) – Naimi
Sill & potatis – Lana
Bröd & Smör/bordsmargarin – Siv
Glögg & mandlar/russin – Sara
Vegetariska vårrullar - Gunnar C
Nötter och nötknäckare – Henrik G
Ris a la’ Malta med saftsås – Lisa Ö
Julost - David L
Lax – Lada
Lax och gravlaxsås – Ted
Rödbetssallad – Daniel P
Äppelmos & Senap - Anna Bergkvist
Omelett – Eddie
Ägghalvor med kaviar - Linda E
Pepparkakor & ädelost + vindruvor - Andreas D
Paj - Daniel P (Marian K)
Paj - Mikael (Marian K)
Paj - Mona F
Kycklingklubbor - Johannes D
Kyckling - Mona F’s vän 1+2
Dessertost och kex - Mona F’s vän 3
Janssons frestelse - Karin V
Janssons frestelse - Henrik T
Frukt (dadlar, fikon, clementiner) – Natalia
Julskinka – Marian K
Julskinka – Ellinor C
Lussekatter - Rebecca S
Glögg - Marians vän
Kallskuret - Kristina S
Kallskuret - Haidi

Än så länge 38 gäster… 21 damer och 17 herrar…

Från tidigare mail…
id: Lö 6 dec, kl 18.30-03.00 (närmare info längre ner)
Plats: Kårhuset Örat, Lasarettsgatan, sjukhusområdet, Linköping. Närmsta busshållplats är ‘US Maskincentralen’.
18.30-19.00 Värma och göra iordning mat (!!)

19.00-21.00 Knytkalas/julbord – föranmälan

21.00-03.00 Salsafest, fri entré för de som deltagit i julbordet, 30 kr i entré för medlemmar i ÖSF, 80kr för icke medlemmar
Det går även bra att lösa medlemskap för 2009 vid julfesten (100 kronor/år) - man betalar då bara 30kr för kvällens fest samt förmåner under 2009 som gratis practicor, rabatt på LÓrient, rabatt vid Hot Salsa i Stockholm, rabatt vid konserter/workshops m.m.
Vi syns på lördag!!

/Sara Mörtberg

Östergötlands Salsaförening
070-288 77 75
sarmo012@student.liu.se


Salsa Party at L’Orient!

L’Orient is the place for salsa in Linköping, every monday it features drop-in classes and salsa dancing until midnight. Classes start at 19.00 and are taught by varying teachers every week

Drop-in Salsa Classes, 19 - 20 (35:-):

  • Beginners class with Henrik
  • Intermediate class with Andreas

Non-stop Salsa 20 - 24, 50/60:- (members/non-members)

L’Orient, Drottningg. 18, Linköping. Questions: 013-14 95 95

Welcome!

logo för Studiefrämjandet, ska vara med på i princip alla våra utlysningar!

Next Page »