Händer på L’Orient måndagen 28 april 19:00-20:00 Pratik Z leder “prova på” salsa kubansk stil för nybörjare på lilla dansgolvet och på den stora dansgolvet, håller Bjön & Lana M praktika på tema rueda. Socialdans från 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, April 28th 7:00 p.m. to 8:00 p.m. Pratik Z leads to “try on” Cuban-style salsa for beginners on the small dance floor and on the large dance floor, holding Bjon & Lana M practica on the theme rueda. Social Dance from 20:00 - 24:00.
Welcome!

Dessutom i samband med Dansens Vecka
Prova på Salsa Måndagen 28 april 2014, 19:00-20:00

Östergötlands salsaförening anordnar en prova-på-salsa, måndag 28 april, på Restaurang L’Orient. Drottninggatan 18, 582 25, Linköping. Tel:013-149595

Kostnad
100:- kr. Inklusive, salsa-prova-på med instruktör, garderob, middag och social dans efter 20:00; endast vid förbokat bord. Kod “prova-på-salsa”

Moreover, in the context with the dance Week
Try Salsa Monday, April 28, 2014, 19:00 to 20:00

Östergötland salsa association is organizing a taster salsa, Monday 28 April, at Restaurant L’Orient. Drottningatan 18, 582 25, Linköping, Sweden. Tel :013-149595

cost
100: - SEK. Including, salsa taster with instructor, wardrobe, dinner and social dance after 20:00; only at pre-booked table. Code “try-salsa”