ÖSF styrelse för 2011 är nu vald.

  Kristina Sorovetnik - Ordf.
  Natalia Iarochenko- Vice ordf.
  Gunnar Svärd - Ledamot
  Pia Lotvedt - Ledamot
  Lana Löfstrand- Kassör
  Sara Mörtberg - Suppleant.
  Björn Löfstrand - Suppleant.

Till valberedningen valdes Johan Sowa som sammankallande samt Eduardo Llanos, Jennifer Ullbrand som ledamöter.