I löbet af Sommeren har Helena Bergius fratrådt Salsaförenings styrelse, idet hun har färdiggjort hendes studier og flyttet til Piteå i Nord Sverige.

Vi vil fra Styrelsens side rette en tak til Helena for alt den arbejde hun har gjort for föreningen, ikke mindst under den tid hvor förening blev grundlagt. Vi önsker hende alt muligt held og lykke oppe nordpå, og håber at hun på et tidspunkt vender tilbage til Östergötland.

Linda Strand (fhv. Suppleant) går ind som nyt styrelsesmedlem i henhold til §8 i stadgarne. Linda har väret meget aktiv under foråret i Salsaföreningens arbejde, hvor hun bl.a., stod som arrangör for Salsaförenings sommarfest samt kontaktperson til ABF.