(English below)

Ta chansen och påverka salsan i Östergötland! Östergötlands Salsaförening håller sitt årsmöte söndagen 16 februari! Alla medlemmar är välkomna att diskutera vad som ska hända under kommande år! Om du har förslag till diskussionspunkter för mötet, skriv då till plotvedt@gmail.com, senast den 2 februari. Om du inte har möjlighet att komma på mötet, hör gärna av dig i alla fall via e-post med vad du tycker.

Tid: Söndagen 16 februari klockan 14.00 - ca 16.00
Plats: Linköpings Dansstudio, St. Larsgatan 39, Linköping

Dagordningen med alla förslag, verksamhetsberättelsen samt budgetförslaget kommer skickas till alla medlemmar senast 7 dagar innan mötet samt finnas i Facebook-gruppen Salsa i Linköping samt www.ostgotasalsa.se.

Hälsningar,
Pia Løtvedt för Östergötlands Salsaförening

PS. Precis efter årsmötet är det Rueda friträning (improvers-nivå) på Linköpings Dansstudio, och ni är välkomna att stanna kvar och dansa!

—————————

ENGLISH
Do you want to discuss salsa in Östergötland? Östergötlands Salsaförenings holds its annual meeting Sunday the 16th of February! All members are welcome to join us and talk about what should happen the next year! If you have suggestions for specific topics for the meeting, write to plotvedt@gmail.com, at the latest on February 2nd. If you can’t join us at the meeting but want to express your opinion, you’re also welcome to send an email!
Time: Sunday 16 February, 14.00 to ca 16.00.

Place: Linköpings Dansstudio, St. Larsgatan 39, Linköping

The agenda with all received suggestions, the annual report and the budget proposal will be sent out to all members 7 days before the meeting, as well as be available on our Facebook group “Salsa i Linköping” and on our webpage www.ostgotasalsa.se.

Best Regards
Pia Løtvedt on behalf of Östergötlands Salsaförening

PS. After the meeting, there is Rueda free training (Improvers level) at Linköpings Dansstudio, and you are free to stay and dance!