Händer på L’Orient måndag den 14 april 19:00-20:00. Gunnar S leder “prova på” salsa L A för nybörjare på lilla dansgolvet och på den stora dansgolvet, håller Olof M praktika på tema rueda. Social dans från 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient Monday, April 14th 19:00 to 20:00. Gunnar S leads to “try on” LA Salsa for Beginners on the small dance floor and on the large dance floor, holds Olof M practica on the theme rueda. Social dancing from 20:00 - 24:00.
Welcome!