Måndagen 21 april håller L’Orient stängt p g a påsken. Social dans och andra aktiviteter planeras till måndagen 28 april. Information om det kommer att annonseras så småningom.
Glad påsk!!!

Monday, April 21 is L’Orient closed for Easter. Social dance and other activities are planned for Monday, April 28. Information about it will be announced eventually.
Happy Easter!!!