Händer på L’Orient måndagen 23 juni. Ett kärt återseende. Camilla L, nu boende i Göteborg, håller praktika i salsa med fokus på förning/följning… Camilla kommer att koncentrera halva pratikan till dansteknik och resten till “shines”. Camilla har lärt sig av de stora i London och Sydney och är just nu verksam i Göteborg. Och Natalia I kommer att hålla prova på salsa. Social dans 20:00 till 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday 23 June. A welcome return. Camilla L, now living in Gothenburg, holds practica in salsa with a focus on leadeing / following … Camilla will concentrate half of the practica to dance technique and the rest to “shines”. Camilla has learned of the giants in London and Sydney and is currently active in Gothenburg. Furthermore, Natalia I will lead salsa “try-on”. Social dancing 20:00 to 24:00.
Welcome!