Händer på L’Orient, måndag 30 juni.
Rueda praktika. Praktikan går ut på att hjälpa varandra att träna turer och på så sätt bli säkrare på dansen. Olof M kommer att agera Cantor (utropare) till vad som ska tränas utgår från den/dem som vill träna något specifikt.

Happens on L’Orient, Monday June 30.
Rueda practica. Trainees is to help each other train routines and thus be safer on the dance. Olof M will act Cantor (announcer) to what to train routines from the/those who want to work out something specific.

Social dancing from 20:00 to 24:00