Händer på L’Orient måndagen 7 juli, 19:00-20:00. Markus leder praktika bachata . Hot Summer Salsa från 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, July 7th, 7:00 p.m. to 8:00 p.m.. Markus leads practica bachata. Hot Summer Salsa from 20:00 - 24:00.
Welcome!