Händer på L’Orient måndagen 28 juli, 19:00-20:00. Prova på Bachata med Marcus. Hot Summer Salsa från 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, July 28th, 19:00 to 20:00. Try on bachata med Marcus. Hot Summer Salsa from 20:00 - 24:00.
Welcome!