Händer på L’Orient måndagen 11 augusti, 19:00-20:00. Prova på salsa med Hugo och salsa LA praktika med Olle. Social dans 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, August 11, 19: 00-20: 00 hrs. Try the salsa with Hugo and salsa LA practica with Olle. Social dancing 20:00 - 24:00.
Welcome!