Händer på L’Orient måndagen 18 augusti, 19:00-20:00. Prova på salsa med Patrik S och kubansk salsa praktika med Hugo. Social dans 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, August 18, 19: 00-20: 00 hrs. Try the salsa with Patrik S and cuban salsa practica with Hugo Social dancing 20:00 - 24:00.
Welcome!