Händer på L’Orient måndagen 25 augusti, 19:00-20:00. Prova på salsa med och salsa L.A. praktika med Maria B & Olle C. Social dans 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, August 25, 19: 00-20: 00 hrs. Try the salsa with and salsa L.A. practica with Maria B & Olle C Social dancing 20:00 - 24:00.
Welcome!