Händer på L’Orient måndagen 6 oktober, 19:00-20:00. Prova-på salsa på nybörjarnivå med Hugo och Kizomba på fortsättningsnivå med kristina S från Norrköping. Social dans 20:00 - 24:00.
Välkomna!
Happens on L’Orient on Monday, October 6, 19: 00-20: 00 hrs. Try-salsa at the beginner’s level with Hugo and Kizomba on the continue level with Kristina S from Norrkoping. Social dancing 20:00 - 24:00.
Welcome!