Händer på L’Orient måndagen 13 oktober, 19:00-20:00. Prova-på bachata på nybörjarnivå med Jenny O och rueda praktika på fortsättningsnivå, vi testar “yogur”, “chiqui” och “ponle sabor”. Social dans 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, October 13, 19: 00-20: 00 hrs. Try-bachata at beginner’s level with Jenny O, and rueda praktika at intermediate levels, we test “yogur”, “Chiqui” and “Ponle sabor”. Social dancing 20:00 - 24:00.
Welcome!