Bokslut för Östergötlands Salsaförening verksamhetsåret 2003.

Ingående balans

Aktuella konton
Kasssa 0.00
Postgiro 0.00

Inkomster

Aktiviteter
Medlemsavgifter (92 st) 9,200.00
Praktikor 3,130.00
Workshops 320.00
Fester
Sommarfest 2,780.00
Julfest 240.00
Övrigt 0.00
Gåvor
- Inga gåvor - 0.00
Summa 15,670.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 808.00
Kontorsmaterial 376.50
Webbsida Se skulder*
Aktiviteter
Praktikor 5,400.00
Workshops 1,770.00
Fester
Sommarfest 2,293.00
Julfest 0.00
Årsmöte 163.50
Övrigt 0.00
Summa 10,811.00

*) Detta är en utgift ordföranden i föreningen lagt ut – summa är ämnad att åtgäldas om föreningen anser sig ha råd med den utgiften för verksamhetsåret 2003 (se skulder).

Forändring

Utgifter -10,811.00
Inkomster +15,670.00
Förändringsdifferens för 2003 +4,859.00

Behållning vid årets slut

Ingående balans 0.00
Förändringsdifferensen +4,859.00
Summa 4,859.00

Fördelning över aktuella konton

Kassa 3,440.00
Postgirokonto 1,419.00

Skulder

Utgifter för websida * 1,175.00
Behålnning med hänsyn till skuld: 3,684.00

*) Detta är en utgift ordföranden i föreningen lagt ut – summa är ämnad att åtgäldas om föreningen anser sig ha råd med den utgiften för verksamhetsåret 2003.

Fodringar

- Inga fodringer - 0.00

Linköping den 17 januari 2004 – Andreas Daitey

Föreningens kassör under verksamhetsåret 2003.