Händer på L’Orient måndagen 22 december,19:00 - 20:00. Gunnar S håller Salsa LA praktika. Julsocial dans 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, December 15, 19: 00 - 20:00. Gunna S. holds Salsa LA practica. Christmas Social dancing 20:00 - 24:00.
Welcome!