Händer på L’Orient måndagen 18 maj 19:00-20:00.

Jakob går igenom förbättring av grundteknik för salsa och bachata, hur man får bättre balans och rörlighet genom att jobba med grundstegen och hur det underlättar att föra och följa. Slutligen kommer vi att tillämpa det i några ovanligare turer. Detta på fortsättningsnivå.

Pia tar hand om de som vill prova salsa.

Sen blir det social dans 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, May 18, 19:00-20:00

Jakob will help us improve basic technique in salsa and bachata, how to get better balance and mobility by working with the basic steps and how that improves leading and following. Then we will apply this in some unusual turns. This is on intermediate level.

Pia will take care of those that want to try salsa.

Social dancing 20:00 - 24:00.
Welcome!