Händer på L’Orient måndagen 25 maj 19:00-20:00.
Maria håller rueda för de som kan salsa.
Hugo håller i prova-pånivån.
Sen blir det social dans 20:00 - 24:00.
Välkomna!

Happens on L’Orient on Monday, May 25, 19:00-20:00.
Maria will do rueda for those who know salsa.
Hugo will teach the basics for those who want to try salsa.
Social dancing 20:00 - 24:00.
Welcome!