Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2004. Den foreslåede medlemsavgift före 2004 är 150 kr.

Intäkter

Medlemsavgifter 13,600.00 (80*150 + 20*80)kr
Aktivitetor
Praktikor 2,000.00
Workshops 5,000.00
Räntor 50.00
Övrigt 0.00
Summa intäktar 23,650.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 800.00
Kontorsmaterial 150.00
Webbsida 1,600.00
Aktivitetor
Praktikor 6,000.00
Workshops 8,500.00 (6,900 - instruktör hyr)
Fester 2,500.00
Övrigt 1,000.00
Summa utgifter 20,550.00
Förändringsdifferens 2004 + 3,100.00

*) Innefattar ett belopp som kan komma att betraktas som en skuld (1 175 kr).

Behållning efter avslutat verksamhetsår 2004

Ingående balans för verksamhetsåret 4,859.00
Ingående balans för verksamhetsåret 3,100.00
Summa 7,959.00