Hej,

Eftersom det verkar vara stort intresse för kongressen Hot Salsa Weekend 30/8-3/9 gör vi en gruppanmälan från föreningen. Själva anmälan går till så att var och en får själv registrera sig på http://www.hotsalsaweekend.com/ , se till att markera “group pass” och skriv “Östergötlands Salsaförening” i rutan “Other comments”. Betalningen görs också var för sig, man ska betala det grupp pris som gäller när man registrerar sig, d v s 1400 om man registrerar sig i Juni, 1500 i Juli, 1600 i Augusti så anmäl er så snart som möjligt.

We will make a group registration from Östergötlands salsaförening at Hot Salsa Weekend in Stockholm. To join the group, you must register individually at http://www.hotsalsaweekend.com/ , make sure you mark the box “group pass” and write “group Östergötlands salsaförening” in the box “Other comments”. Payment is also done individually, the price depends on when you register, 1400 in June, 1500 in July and 1600 in August.

Hälsningar
Jakob