Östergötlands salsaförening

Årets första händelse kopplad till Östergötlands salsaförening var årsmötet som hölls 24 januari på Globenteatern i Linköping. Efter mötet hölls en salsapractica.

Östergötlands salsaförening har under året 2004 haft 21 practicas. Nio av dessa har varit på Hemgården i Norrköping och tolv på Globenteatern i Linköping. Dessa practicas har lockat fler och fler medlemmar. Instruktören har vanligtvis varit Michael Akinde.

Under året har föreningen hjälpt till att anordna två salsaworkshops. Dessa har i huvudsak skett under ledning av Robert Blomgran, Hanna Julinder och Gunnar Cedersund.

Föreningen har även bedrivit verksamhet på Studenternas Hus i Norrköping två kvällar under året.

Under våren och tidig sommar fick föreningen glädjen att samarbeta med nattklubben Platå i Linköping. Tre salsakvällar anordnades, vilka var mycket lyckade. Tyvärr kunde verksamheten inte fortsätta där, då nattklubben skulle renoveras.

Årets salsasommarfest hölls på nattklubben Harrys i Linköping, där föreningens medlemmar blev erbjudna middag och salsa.

Under hösten arrangerade föreningen en resa till Stockholm och salsaklubben La Isla. Resan skedde i huvudsak under ledning av Gunnar Cedersund.

I december fick föreningen uppleva en av årets största salsahändelser. Predrag och Mirjana Pucar (föreningens medlemmar) anordnade en salsafest med bandet Hatuey på Globenteatern i Linköping. Många salsaälskare gästade Linköping och flera andra salsaföreningar från andra städer i Sverige gästade oss. Östergötlands salsaförening försäkrade arrangörerna genom att täcka eventuella förluster (max 5 000 kr). Kvällen gick med vinst.

Östergötlands salsaförenings verksamhetsår avslutades med den traditionella julfesten som hölls på Globenteater i Linköping.

Linda Strand
Sekreterare