Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2005. Den foreslåede medlemsavgift före 2005 är 100 kr.

Intäkter

Medlemsavgifter 13,800.00 (130*100 + 10*80)kr
Aktiviteter
Praktikor 3,000.00
Räntor 0.00 (*)
Övrigt 0.00
Summa intäktar 16,800.00

Utgifter

Administrering
Postgiro 800.00
Kontorsmaterial 150.00 medlemskort
Webbsida 700.00
Aktivitetor
Praktikor 6,000.00 hyror
Workshops + Fester 5,000.00 pengar föreningen kan gå i god för.
Övrigt 1,000.00 oförutsedda utgifter
Summa utgifter 13,650.00
Förändringsdifferens 2005 + 3,150.00

(*) Årsmötet och kommande styrelsen bör överväga åtaganden för att förvalta föreningens medel med hänsyn till ränteintäkter då föreningens likviditet ökat. PG ger ingen ränta.

Behållning efter avslutat verksamhetsår 2005

Ingående balans för verksamhetsåret 12,727.00
Behållningen efter avslutat verksamhetsår 3,150.00
Summa 15,877.00