Medlemmar i Östgergötlands Salsaförening kallas till Årsmöte 2007.

Tid: 27 Jan 2008
Plats: Globenteatern, Snickaregatan 2, Linköping

Mer info kommer snart.

Varmt välkomna,

/ Styrelsen