Två budgetförslag ges där hänsyn tagits till medlemsbasis. Vid årsmötet den 030125 beslutades att utifrån nedan presenterade budget ämnas 80% av tillgångarna användas under verksamhetsåret 2003. Årsmötet gav styrelsen befogenhet att råda över vilket budgetförslag föreningen kommer att förhålla sig till. Detta då föreningen är nyuppstartad och det inte finns någon tidigare medlemsmatrikel som underlag för föreningens budget. Därför har styrelsen anförtrotts att göra lämpligt val av budgetförslag med hänsyn till det aktuella medlemsantalet under verksamhetsåret 2003.

Intäkter

Förutsatt medlemsantal 50st 100st
Medlemsavgifter 5,000 10,000
Aktivitetsbidrag 500 500
Aktiviteter
Fester 0 0
Workshops 500 500 Avgift för icke medlemmar som deltar vid workshop
Sponsorer/Gåvor 0 0
Övrigt 0 0 ex. Räntor för konton
Summa intäkter 6,000 11,000

Utgifter

Salsa Practica
Hyror 3,000 3,000
Musik, Material 0 500 Inköp av musik eller utrustning för musik anläggning
Administration
Hemsida 0 1,000 Webbhotell + Domän för hemsida
Papperstryck 500 1,000 Affischer
Material 300 500 Kassaskrin, kvitton
Aktiviteter
Fester 500 500 Första årsmötet
Gage 0 0
Workshop 600 600 Hyror
Övrigt 100 500 Oförutsedda utgifter
Summa utgifter 5,000 7,600
Behållning efter avslutat verksamhetsår 1,000 3,400