Medlemskap i Östergötlands salsaförening kan nu tecknas hos både kassör (Lana Löfstrand) och hos Sami på L’Orient. Priset är samma - 100 SEK för 2010. Läs mer om medlemsförmåner på Become a member.

You can become a member of Östergötlands salsaförening by contacting either Lana Löfstrand or Sami at L’Orient. Price is the same - 100 SEK for 2010. Read more about membership at Become a member.

/Lana