Östergötlands Salsaförening grundades i januari 2003 med syftet att skapa fler tillfällen då salsaintresserade personer i Östergötlands län kan träffas och utveckla sitt dansande. I stadgarna finns fastställt att föreningens syfte är att:

  • verka för en aktiv salsamiljö i Östergötlands län
  • bidra till spridande av information och glädje runt salsadansandet i Östergötlands län
  • ta till vara medlemmarnas intressen
  • sprida information till alla intresserade om salsa, utfört på frivillig basis, i enlighet med de allmänna bestämmelser som finns för föreningsarbete.

För att uppfylla de här målen kommer föreningen och dess medlemmar att arrangera aktiviteter såsom workshops, konserter och fester – allt med fokus på salsadansande.