Av Michael Akinde

Salsa betyder ”sås” på spanska, men salsa är också namnet på en av de mest dynamiska musikrörelserna under slutet av 1900-talet.

Musiken

Precis som ”swing” blev termen som användes för att beskriva den sortens jazzmusik som vann terräng på 30- och 40-talen, blev ”salsa” namnet på den blandning av latinamerikansk och afrokubansk musik som trädde in på musikscenen i slutet av 60-talet. Namnet salsa lanserades i slutet av 70-talet som ”hot n’ spicy” av ”Fania Records”, som var den tidens största producent av latinamerikansk musik.

Man brukar ofta säga att salsans grundläggande ”sound” skapades av musiklegenden Arsenio Rodrigues, vars ensemble bestod av ett piano, två trumpeter, en saxofon (då och då) samt en rytmsektion innehållande timbales, congas och en koskälla. Ofta beskrivs även den synkoperade basgången som kännetecknande för salsan. Rodrigues musikaliska stil kallades Son Montuno och blev grunden för ”mambo-flugan” som kubanska och puertoricanska musiker sedan tog med sig till New York.

När salsa lanserades som ett ”nytt” musikaliskt fenomen av Fania Records hade musiken redan influerats av ytterligare musikaliska stiler: Puerto Ricos ”bomba” och ”plena”, Dominikanska ”merengue” och Colombias ”cumbia” har samtliga gett sina bidrag till salsamusiken. De grundläggande och primära komponenterna av salsamusiken har dock sitt ursprung i Puerto Rico och Cuba. Kanske ligger förklaringen till salsans stora framgångar såväl i dess förmåga att utvecklas och förändras med tiden (till exempel genom att ta in element från hip-hop och reggae) som i det faktum att salsan framför allt har blivit dansmusik.

Dansen

Som resultat av den latinamerikanska musikens ökade popularitet på 70-talet och av det nya, snabbare och mer dynamiska ”soundet” utvecklades snart en ny dansstil. Den nya stilen var snabbare, krävde mer fotarbete och innehöll fler snurrar, svängar och spinnar. Grunden var därmed lagd för den dans som kom att kallas ”salsa”.

Salsa dansas vanligtvis i par, antingen i den vanliga danspositionen eller hållandes sin partners hand. Paret dansar på sex av de åtta slagen, som utgör basen för all salsamusik, medan mannen för damen i turer och snurrar som liknar de turer man använder sig av i jitterbugg, jive, swing eller lindyhop. Kännetecknande för salsan, liksom för den argentinska tangon, är dock att det är en mycket sensuell dans dör dansarna flirtar med varandra och med musiken. Kärnan i bra salsadans är att känna och uppleva musiken samt att ha kul på dansgolvet.

Idag dansas salsa på många håll i vår värld. Den har utvecklats till att innefatta ett flertal olika stiler, från den eleganta New York-stilen (kraftigt influerad av mambon), den mer flashiga L.A.-stilen som dansas i Los Angeles, kubansk still, London-stil och flera andra. Salsa kan se ganska komplicerat ut, men sanningen är den att man, med den rätta läraren och med motivation att ge sig ut och dansa, ganska snabbt kan utvecklas till en skicklig salsadansare.

Besläktade dansformer

Merengue är en dominikansk dansform som länge varit ett vanligt inslag i nästan alla salsasammanhang. På grund av dess lätta ”en-två-rytm”, att den dansas till snabb och energisk musik, samt att den är lätt att lära sig har merenguen blivit mycket populär särskilt bland nybörjare i salsa.

Rueda de Casino är en dans som utvecklades på de kubanska nattklubbarna under 1950-talet. Rueda betyder ”hjul” och dansen utförs av två eller flera danspar som bildar en cirkel medan de dansar till salsamusik. På givna signaler utför sedan paren olika turer och byter danspartner i cirkeln.

Annan dansmusik som man kan få höra på salsaklubbar runt om i vår värld är cha cha cha (Cuba), zouk (Martinique), soca (Tabaco & Trinidad), cumbia (Colombia) och samba (Brasilien).