Styrelsen 2013

  • Hugo Quisbert - ordförande
  • Julia Skoglund - kassör
  • Natalia Iarochenko - ledamot
  • Olof Manbo - ledamot
  • Hassan Hakim - ledamot
  • Sara Mörtberg - suppleant
  • Emil Svensson - suppleant

Styrelsen har ansvar för att i den dagliga driften driva Östergötlands Salsaförening i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsen är verkställande och kontrollerande organ för den årliga budgeten samt i övrigt ansvarig för föreningens tillgångar.

Kontaktinformation

e-post
Östgötasalsas medlemsgrupp på Facebook